Porozmawiajmy

VLOS

1.500,00 

Szkolenie do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO z uprawnieniami do wykonywania lotów w zasięgu wzroku. Szkolenie prowadzone jest na wielowirnikowcu (MR) i składa się z dwóch części:

Kategoria:

SZKOLENIE TEORETYCZNE – W RAMACH KTÓREGO PROWADZONE SĄ WYKŁADY Z NASTĘPUJĄCYCH PRZEDMIOTÓW:

 • podstawy prawa lotniczego: przepisy licencjonowania odnoszące się do świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO), przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych;
 • człowiek jako pilot i operator bezzałogowego statku powietrznego – możliwości i ograniczenia; podstawowa wiedza o fizjologii i psychologii człowieka oraz ich wpływie na operowanie bezzałogowym statkiem powietrznym, wpływ chorób, higieny, medykamentów i środków psychotropowych na wydolność psychofizyczną operatora bezzałogowego statku powietrznego, czynnik ludzki w lotnictwie;
 • zasady wykonywania lotów;
 • bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne: zapewnienie separacji od innych statków powietrznych, ludzi, pojazdów, budynków i innych przeszkód.
 • podstawowe informacje o bezzałogowym statku powietrznym – jak działa autopilot, zasady eksploatacji baterii, jak powstaje siła nośna i co ma wpływ na jej powstawanie

 

SZKOLENIE PRAKTYCZNE  Z ZAKRESU:

 • Przygotowanie drona do lotu
 • Wykonywanie startu i lądowania
 • Zmiana parametrów lotu: zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji
 • Nauka czynności wykonywanych po wylądowaniu
 • Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

 • Ukończony 16 rok życia
 • NIE MUSISZ POSIADAĆ ORZECZENIA LOTNICZO LEKARSKIEGO
 • W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe. Ceny obowiązują dla uprawnień UAVO do 5 kg. Istnieje możliwość zwiększenia kategorii wagowej do 25 kg, w tym celu prosimy o kontakt z załogą KursNaDrona.pl